Корзина
54 отзыва
Сертифицированная компания Prom.ua
+380
67
433-37-64
+380
67
610-68-75
ООО "Синтез"
Корзина
 • ООО "Синтез"
 • ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИЧОК ЛАМІНАРІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ШИЙКИ МАТКИ ПРИ ПЕРЕРИВАННІ ВАГІТНОСТІ В ПІЗНІ ТЕРМІН

ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИЧОК ЛАМІНАРІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ШИЙКИ МАТКИ ПРИ ПЕРЕРИВАННІ ВАГІТНОСТІ В ПІЗНІ ТЕРМІН

ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛИЧОК ЛАМІНАРІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ШИЙКИ МАТКИ ПРИ ПЕРЕРИВАННІ ВАГІТНОСТІ В ПІЗНІ ТЕРМІНИ

Резніченко Г. І., Бессарабов Ю. М., Резніченко Н. Ю.,
Петелько І. В., Жолоб В. М.

Запорізька медична академія післядипломної освіти
Клінічний пологовий будинок №4 м. Запоріжжя

Не дивлячись на впровадження програми планування вагітності рівень поширеності абортів в Україні є досить високим, що є важливою медико-соціальною проблемою для сучасності. За останні роки кількість абортів знизилась на 51%, а по регіонам цей показник коливається в межах 0,4-2,1 аборти на одну жінку протягом її життя. Разом з тим, кількість абортів по соціальним показанням в термінах 13 – 21 тижні вагітності залишається незмінним, що представляє серйозну загрозу репродуктивному здоров'ю населення за рахунок великої кількості післяабортних укладнень у вигляді запальних процесів, порушень менструального циклу, невиношування вагітності, непліддя, психогенних порушень та материнської смертності [5, 8, 10].

Це диктує пошук шляхів до зниження кількості їх ускладнень і розробки методів безпечного аборту.

Для переривання вагітності в пізніх термінах застосовуються різноманітні методи від малого кесарського розтину та інтраамніального введення лікарських препаратів до внутрішньом'язового і вагінального введення простагладинів та їх аналогів [2, 4, 7].

При цьому процес підготовки шийки матки при перериванні вагітності у пізніх термінах гестації (18-21 тижні) в ряді випадків представляє значні труднощі і може привести до травматичних пошкоджень і істміко-цервікальної недостатності.

Для підготовки і розширення шийки матки застосовується її ділятація, естрогенні препарати та простагландини [9, 11]. В останні роки для безпечного розширення шийки матки почали використовуватися палички з морської водорості ламінарії при підготовці до пологів, перериванні вагітності, передопераційного розширення шийки матки перед гістероскопією, лікуванні атрезій цервікального каналу [1, 3]. Механізм дії паличок ламінарій обумовлений абсорбцією ними рідини, збільшенням в об'ємі і за рахунок цього – розширення шийки матки.

Комплект паличок складається з 6 одиниць різного розміру: тонкі – від 2 до 4 мм, середні – від 3 до 6 мм та великі – від 6 до 9 мм, кожна з яких стерильна і герметично упакована.

Завдяки своїй гігроскопічності вже через 3-4 години після попадання в рідке середовище, паличка починає набухати та розм'якшуватись, збільшуючись в поперечному діаметрі в 4-5 разів протягом доби. Дія паличок ламінарій не обмежуються лише осмоділятацією, але мають і гуморальний генез. Після їх введення в плазмі крові жінок на 50% збільшується концентрація 15-кето-13,14-дигідропростагландина F2 — метаболіта простагландина F2α. Є припущення, що ламінарії індукують ендогенний синтез простагландинів [ 6 ].

Абсолютних протипоказань для застосування ламінарій немає, обережно слід їх застосовувати при наявності рубця на матці та деформаціях шийки матки. Застосування паличок ламінарій не змінює характеру мікробіоценозу піхви і цервікального каналу, зменшує ризик післяабортних запальних ускладнень.

Метою нашої роботи було вивчення ефективності застосування паличок ламінарій для підготовки шийки матки при перериванні вагітності в пізніх термінах.

Матеріал та методи дослідження. Під нашим наглядом знаходилось 23 вагітні жінки у віці 16 – 37 років, яким було проведено переривання вагітності за медичними та соціальними показаннями в 18 — 21 тижні гестації. Всі жінки отримали дозвіл комісії обласного управління охорони здоров'я на поривання вагітності в пізні термінах гестації та були обстежені згідно стандартів МОЗ України. При ультразвуковому обстеженні проводилось визначення терміну вагітності, розмірів плідного плода, тонусу матки, товщини шийки матки та діаметру цервікального каналу і внутрішнього вічка.

Основну групу склали 10 жінок, в тому числі 6 першовагітних, яким з метою підготовки шийки матки та переривання вагітності застосовували палички ламінарій і простагландини групи Е2 в дозі 0,5 мг інравагінально одночасно. У першовагітних жінок спочатку вводили по 1 — 2, у повторновагітних – по 2 — 3 палички ламінарії середнього розміру в цервікальний канал в залежності від стану шийки матки. Через 6 годин видалялись введені палички ламінарій і вводились по 2 -3 палички ламінарій великого розміру.

В контрольну групу ввійшли 13 пацієнток, яким застосовували лише простагландини групи Е2 в дозі 0,5 мг інтравагінально. Групи не відрізнялись між собою за соматичним та гінекологічним анамнезом.
Ефективність дії методу оцінювали за и УЗД та клінічними даними.

Отримані результати. При аналізі даних УЗД у жінок обох груп перед проведенням підготовки шийки матки встановлено, що суттєвих відмінностей у стані шийки матки як у першо-, так і у повторновагітних пацієнток не спостерігалось.
Через 6 годин у жінок основної групи після застосування ламінарій спостерігались структурні зміни шийки матки: пом'якшення та укорочення, збільшення розміру внутрішнього вічка у першовагітних в середньому з 3,23±0,9 мм до 8,74±0,14 мм і діаметру цервікального каналу – з 3,85±0,4 мм до 12,83±0,27 мм; у повторновагітних — з 5,18±0,29 мм до 14,92±0,13 мм і з 5,79±0,15 мм до 17,5±0,32 мм відповідно.

Після додаткового введення паличок ламінарій протягом 12 годин від початку лікування у 7 жінок відбувся викидень, у 3 – протягом 16 годин.

В контрольній групі пацієнток, яким застосовували інтравагінально простагландини через 6 годин у першовагітних спостерігалось збільшення діаметру внутрішнього вічка з 3,3±0,15 мм до 4,42±0,11 мм і цервікального каналу — з 3,82±0,14 мм до 5,23±0,27 мм; у повторновагітних — 4,2±0,09 мм до 6,62±0,17 мм і з 3,81±0,18 мм до 7,91±0,3 мм. У 6 жінок протягом 17 годин від початку лікування відбувся викидень, у 7 – додатково застосовувався окситоцин внутрішньовенно в дозі 5 ОД, при цьому викидень у них відбувся протягом 18 годин.

Як основній, так і в контрольній групах у пацієнток не спостерігалось побічних реакцій.

В післяабортному періоді у 2 (15,2%) жінок контрольної групи спостерігались ускладнення у вигляді гематометри (7,6%), у зв'язку з чим проведено вакуумаспірацію, та субінволюція матки (7,6%), тоді як в основній групі ускладнень не спостерігалось.

Висновки. Таким чином, отримані дані свідчать, що застосування паличок ламінарій для підготовки шийки матки при перериванні вагітності в пізніх термінах гестації в поєднанні з простагландинами групи Е2 інтравагінально в 100% випадків дає позитивний результат, скорочує тривалість викидня і є більш ефективним, ніж застосування лише простагландинів.

Використання паличок ламінарій не супроводжується розвитком побічних реакцій, зменшує травматичні ушкодження при розкритті шийки матки та запобігає післяабортним ускладненням.

Література.

 1. Абрамченко В. В., Горгиджанян Р. С., Новиков Е. И. Ламинария в акушерской и гинекологической практике // Акушерство и гинекология. — 1989. — №10. — С.12–14.
 2. Володин А. Л. Жиленко М. И., Александрова А. В. и соавт. Медикаментозные возможности подготовки организма женщин к искусственному прерыванию беременности // Гинекология для практических врачей. — 2004. -N 6. -С.14-18.
 3. Горгиджанян Р. С., Абрамченко В. В. Прерывание беременности в первом и втором триместре с использованием бужей из природной и синтетической ламинарии // Сов. медицина. — 1989. — №1. — С. 44–47.
 4. Европейское региональное бюро ВОЗ. Безопасный аборт: рекомендации для систем здравоохранения по вопросам политики и практики. 2004. -11с.
 5. Жилка Н. Я. Удосконалення організації амбулаторної акушерсько-гінекологічної служби в Україні // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. -К., 2003. -С.3-10.
 6. Зузук Б. М., Куцик Р. В. Ламинария сахаристая (син. Морская капуста) Laminaria saccharina // Провизор. — 2004. -№ 8. -С. 3-11.
 7. Кулаков В. И., Зак И. Р., Куликова Н. Н. Аборт и его осложнения. М.: Медицина, 1987. -158с.
 8. Моисеенко Р. А. Охрана здоровья матерей и детей в Украине: проблемы и перспективы // Здоровье женщины. -2003. -№ 3. -С.8-16.
 9. Сидорова И. С., Макаров И. О., Эдокова А. Б. и соавт. Современный подход к подготовке шейки матки к родам с помощью Препидил геля // Вестник Рос. ассоциации акушеров и гинекологов. 2000. №1. С. 110-112.
 10. Фролова О. Г., Жирова И. А., Николаева Е. И. и др. Аборт (медико-социальные и клинические аспекты). М.: Триада-Х, 2003.
 11. Ramsey P.S., Ogburn P.L., Harris D.Y. Effect of vaginal pH on efficacy of misoprostol for cervical ripening and labor induction // Amer. J. Obstet. Gynecol. 2000. V. 182. # 6. P. 1616—1619.

Резюме.

Застосування паличок ламінарій для підготовки шийки матки при перериванні вагітності в пізні терміни.
Резніченко Г. І., Резніченко Н. Ю., Бессарабов Ю. М., Петелько І. В., Жолоб В. М.
Ключові слова: переривання вагітності, ламінарії.

Вивчено ефективність застосування паличок ламінарій для підготовки шийки матки при перериванні вагітності в пізні терміни. Встановлено, що застосування паличок ламінарій для підготовки шийки матки в поєднанні з простагландинами групи Е2 в 100% випадків дає позитивний результат і скорочує тривалість викидня в порівнянні з групою жінок, яким застосовували лише простагландини.